DAU
  • Reformas y diseño de interiores
  • Anar a l'inici
  • Situació
  • Contactar

Concurs CEIP Mas de Barberans. Concurs

Concurs CEIP Mas de Barberans. Concurs 1

Ref. CEIP-MB08

Memòria formal:

L’emplaçament de l’edifici condiciona molt la proposta: en una vessant dels Ports, a la falda del turó del Mas de Barberans, amb unes visuals excepcionals sobre la plana de la Galera, es proposa la construcció d’un nou CEIP.

La idea del projecte consisteix en integrar l’edifici al pendent, proposant un joc amb els murs, de la mateixa manera que ho fan els marges de pedra existents.

La construcció es va adaptant al pendent dels terrenys, creant unes petites terrasses, on es van desenvolupant els patis i els espais de relació entre les aules.

Es busca emprar una gama cromàtica que integri l’edifici a l’entorn. La proposta es mostra respectuosa amb el paisatge.

Memòria funcional:

Els requeriments funcionals d’un CEIP es troben força predeterminats.

A la proposta, es diferencia la part destinada a infants, de la part destinada a primària, de tal manera que es van implantant sobre el pendent cadascuna de les unitats funcionals, generant patis i jardins entre elles.

Es situa el nou CEIP més a la part inferior, amb la pista poliesportiva més propera al municipi, per tal de facilitar-ne l’accés i l’ús per part de tota la població, al temps que es pot emprar l’edifici existent fins a la finalització de les obres del nou CEIP.

Altres projectes de la categoria concurs que et poden interessar.