DAU
  • Reformas y diseño de interiores
  • Anar a l'inici
  • Situació
  • Contactar

Concurs del Mercat Municipal d'Alcanar. Concurs

Concurs del Mercat Municipal d'Alcanar. Concurs 1

Ref. MM-AL09

1.- Memòria formal:

QUALITAT ESTÈTICA
Que l’edifici sigui una icona al centre de la població: un edifici emblemàtic.
Imatge de modernitat, tecnologia, solucions constructives innovadores, ...
Es dona especial importància a l’aspecte lúdic de l’edifici, com a centre de compres, el qual busca cridar l’atenció a través de la seva imatge.

Es proposa una solució de façana complexa, que permet adaptar-se depenent del programa funcional de les diferents activitats que s’hi desenvolupen al seu darrera. És per això que l’edifici aconsegueix aquesta imatge tan uniforme, i al mateix temps tan canviant, que li dona un aspecte més unitari i contundent. Però a través d’aquest vel que cobreix tot el volum edificat, també es mostra una complexitat i una riquesa de colors i de solucions que intriga a l’espectador, i el convida a entrar, a descobrir-lo...

QUALITAT ESPACIAL
Concepció espacial de l’edifici, funcionament per nivells: aparcament, mercat, casal d’entitats, i escola d’art. Són programes funcionals complexos, que no s’interfereixen.
(imposat pel plec de clàusules del concurs)
Es planteja la possibilitat d’intercanviar el nivell en planta primera, proposat al plec per a escola d’art, pel nivell en planta segona, destinat a usos administratius i associatius.
En la concepció espacial per planta de l’edifici, es busca donar-li molta llum natural, pel que la pell es transforma en un vel semi-transparent, que ensenya i al mateix temps oculta el programa funcional que es desenvolupa al seu darrera. A mateix temps, es planteja intercalar patis centrals, entrades de llum tangencials, que trenquin el volum quadrat de la planta, i suggereixin un joc a l’usuari de l’edicifi, al sorprendre amb entrades de llum no previstes. També la distribució en planta de l’edifici varia substancialment depenent del nivell on et trobis, insistint en la variabilitat, el joc, ...
De fet, la planta lliure de l’edifici s’emfatitza mostrant els pilars a la planta, fet que suposa que els tancaments són simples plans que depenen únicament del programa funcional del punt on es trobin, i no es troben lligats a l’estructura.


2.- Memòria funcional:

Funcionalment, l’edifici aconsegueix encabir el programa funcional establert, tot complint els criteris que determina l’Ajuntament d’Alcanar per als diferents usos que es proposen a l’edifici. En el disseny, també s’ha tingut en compte el compliment d’altres normatives d’obligat compliment, com el Codi Tècnic de l’Edificació, (per exemple pel que respecta a sortides d’emergència i recorreguts d’evaquació, amb les amplades que corresponen, o l’estalvi energètic, amb la instal•lació de plaques solars per la producció d’ACS, ...) i el Codi d’accessibilitat de Catalunya, a més de les normes del POUM d’Alcanar, etc...

Altres projectes de la categoria concurs que et poden interessar.