DAU
  • Reformas y diseño de interiores
  • Anar a l'inici
  • Situació
  • Contactar

Concurs pel Pavelló Firal d'Amposta. Concurs

Concurs pel Pavelló Firal d'Amposta. Concurs 1

Ref. PF-AM08

1.- Memòria formal:

La porta del Delta: el llenguatge formal de l’edifici s’inspira en l’organització dels camps del Delta. Els colors, textures,... del Delta s’integren en la proposta formal, tant en superfície de suport (“camps” d’aigua, de paviments de gespa, sauló o formigó) com en la volumetria i coberta de l’edifici.

Façana al parc: la construcció del pavelló firal i l’edifici docent donen façana al parc. La trama de parc i del nou edifici es mesclen amb textures del delta de l’Ebre (camps de conreu) per integrar-se. S’ordena un sector del parc municipal, que encara no està definit, per tal d’integrar la proposta del pavelló firal. El parc en contrapartida actua de fons des de dins del pavelló firal; existeix relació visual entre l’exterior i l’interior de la fira.

Itinerari peatonal de la fira i el parc: la fira pot incorporar el parc com a part d’exposició exterior tal com ara succeeix amb el carrer Sebastià Joan Arbó. S’inclouen itineraris del parc a la fira i viceversa.


2.- Memòria funcional:

Agrupació: el pavelló firal i l’edifici docent s’integren en una sola construcció encara que es poden realitzar en fases diferents. Aquest fet permet: alliberar espai exterior, compartir recursos (auditori, serveis, espais exposició interior i exteriors,...) i donar una imatge de conjunt.

Superfície firal: permet donar servei a tot tipus de fires de tamanys diferents en poder agregar o segregar pavellons. També permet integrar espais exteriors tant de la pròpia parcel·la o del parc.

Planta lliure: espai diàfans, modulables i seccionables que permet una fàcil adequació per a fires o per altres usos esdevenint un espai flexible i polivalent. Els itineraris tenen una fàcil connexió amb els espais exteriors tan visuals com el recorregut natural peatonal.

Il·luminació: claraboies verticals entre pavellons per il·luminar naturalment les parts centrals

ESPAIS EXTERIORS

Plaça exterior: l’espai exterior queda agrupat en una gran plaça en haver unit el pavelló firal i l’edifici docent. Fins i tot el vial que separava en dos parcel·les la proposta s’ha pavimentat igual. Es permet el pas de vehicles i en moments d’esdeveniments es pot tancar.

Pèrgola: espai cobert de uns 1.000 m² que actua de porta al conjunt tant a l’edifici firal com a la plaça on es troba. Sobre ell es disposen les plaques fotovoltaiques.

Escenari: cobert entre els pavelló firal 2 i l’exterior. Pot donar servei tant a exterior (concerts, actes de festes,...) com interior (concerts indoor, desfilades,...)

Parc: relació visual i funcional entre parc i fira. Pot actuar de receptor de parades exteriors. Permet el control d’accessos perquè es troba encerclat per una tanca amb possibilitat de controlar entrades.

Altres projectes de la categoria concurs que et poden interessar.