DAU
  • Reformas y diseño de interiores
  • Anar a l'inici
  • Situació
  • Contactar

Concurs pel Pavelló Poliesportiu a Roquetes. Concurs

Concurs pel Pavelló Poliesportiu a Roquetes. Concurs 1

Ref. PPR-RO08

1.- Memòria formal:

El nou edifici, el pavelló, consta de dos parts diferenciades: el cos de serveis en planta baixa i el volum de la pista poliesportiva.

El cos de serveis esdevé el sòcol del pavelló, de plaques de formigó prefabricat gris, busca la mimesis amb la piscina coberta, pel material, per l’opacitat, pel contacte... És el cos que s’entrega amb l’edifici existent de la piscina coberta i amb el terreny salvant els canvis de cota.

En contrast el cos de la pista, més lleuger, metàl·lic, es posa a sobre. Vol ser una icona, per dimensió i llum –de nit serà un caixa de llum que actua de reclam-.

2.- Memòria funcional:

La distribució funcional i superfícies es basen en els requeriments tècnics proposats en el plec tècnic per l’Ajuntament de Roquetes i les Fitxes tècniques d’equipaments esportius del Consell Català de l’Esport per al Pavelló doble poliesportiu.

Altres projectes de la categoria concurs que et poden interessar.