DAU
  • Reformas y diseño de interiores
  • Anar a l'inici
  • Situació
  • Contactar

Conjunt de 4 habitatges entre mitgeres a Amposta. Plurifamiliar

Conjunt de 4 habitatges entre mitgeres a Amposta. Plurifamiliar 1

Ref. NI3-AM07

Memòria formal:

Es proposa un conjunt de 4 habitatges unifamiliars entre mitgeres.

La solució de la proposta opta per integrar els tres habitatges formalment, buscant dotar el conjunt de més contundència, i evitant una mera successió de façanes estretes.

D’aquesta manera, aquesta proposta es diferencia de la resta de construccions d’aquesta tipologia, i ofereix una imatge més moderna i contundent en les seves formes.

Memòria funcional:

Es tracta de 4 habitatges, amb un programa funcional força senzill, que es desenvolupa en planta baixa i planta pis.

A la planta soterrani, es proposa un accés compartit, amb uns garatges independents a cada habitatge.

Altres projectes de la categoria plurifamiliar que et poden interessar.