DAU
  • Reformas y diseño de interiores
  • Anar a l'inici
  • Situació
  • Contactar

Edifici plurifamiliar a Amposta. Plurifamiliar

Edifici plurifamiliar a Amposta. Plurifamiliar 1

Ref. FM1-AM07

1.- Memòria formal:

Es proposa un edifici de gran format, amb una façana canviant, i que s’obre a un pati interior amb piscina.

Si bé es tracta d’un encaix de la façana, el concepte formal proposava una façana amb variabilitat entre el buit i el ple, que es podia plantejar com a façana prefabricada de formigó vist.

La façana interior tenia un aspecte més obert, amb terrasses sobre la piscina i el jardí interior.

2.- Memòria funcional:

Es tracta d’un edifici de planta soterrani, destinada a garatge, planta baixa destinada a local comercial i accessos, i plantes primera, segona i tercera destinades a habitatges, amb dos nuclis d’accés, i tres habitatges per replà, amb un total de 18 habitatges.

Altres projectes de la categoria plurifamiliar que et poden interessar.