DAU
  • Reformas y diseño de interiores
  • Anar a l'inici
  • Situació
  • Contactar

Habitatge unifamiliar aïllat a Amposta. Unifamiliar

Habitatge unifamiliar aïllat a Amposta. Unifamiliar 1

Ref. XR-AM06

1.- Memòria formal:

El projecte consisteix en un habitatge unifamiliar aïllat.
Es proposa un habitatge en forma de “L”, per tal d’abraçar la parcel·la en la direcció a la bona orientació (sud).
El desnivell entre el carrer i la parcel·la serveix per tal de crear una gran plataforma elevada, des d’on poder situar el jardí i la piscina. En el punt d’entrada s’accedeix directament al garatge soterrat, o bé per un itinerari segregat del jardí fins al punt d’accés.
La idea formal del volum de l’habitatge és com un pla que va plegant-se i va generant les obertures.
També es proposa un joc formal entre el buit i el ple amb l’especejament de les obertures de la façana.

2.- Memòria funcional:

La vivenda es de planta soterrani, baixa i pis.
En planta soterrani es situa el garatge, i tot un seguit de cambres annexes.
En planta baixa té lloc el programa funcional de dia, amb la sala d’estar, menjador, cuina, safareig, i l’habitació de convidats.
La relació amb el jardí és directa, amb grans obertures.
A la planta primera, la zona de nit, es troba l’estudi, i tres habitacions, amb els banys corresponents.

Altres projectes de la categoria unifamiliar que et poden interessar.