DAU
  • Reformas y diseño de interiores
  • Anar a l'inici
  • Situació
  • Contactar

Rehabilitació antic Ajuntament de l'Aldea. Obra pública

Rehabilitació antic Ajuntament de l'Aldea. Obra pública 1

Ref. AA-AL09

1.- Memòria formal:

El projecte consisteix en la rehabilitació integral de l’edifici de l’Antic Ajuntament de l’Aldea, i en la seva ampliació per a edifici polivalent, amb diverses aules i sales multiús.

Formalment, es busca diferenciar-se de l’arquitectura existent, si bé l’ampliació també es mostra respectuosa i integradora amb la imatge global de l’edifici.

S’opta per materials clars, i una lògica compositiva que defuig del detall i busca la sobrietat.

2.- Memòria funcional:

Funcionalment, s’ha partit d’un esquema central, minimitzant circulacions, agrupant els serveis en la part interior de l’edifici i situant perifèricament les aules.

El programa de necessitats que es rep per part de la propietat per a la redacció del present projecte és d'un edifici multiús, un conjunt de despatxos per acollir diverses activitats (administratives, socioculturals). En un principi rebrà l'associació musical Verge dels Prats, per tant esdevindrà un local d'assaig.

Es desenvolupa tot en planta baixa, i conserva l’accés de l’antic edifici, per la part central. Des d’un cancell exterior s’accedeix a un vestíbul d’accés i de zona d’espera. Enfront la secretaria amb un despatx annex. Els serveis i la sala d’instal·lacions/magatzem es situen a l’esquerra de la secretaria.

Des de dos passadissos que parteixen del centre, s’accedeix a les diferents aules, amb tamanys i formes diferents, amb un total de 6. En l’extrem dret hi ha l’aula més gran per a assajos generals de l’associació musical.

Es desitja mantenir la façana en memòria de l’antic Ajuntament (tot just es compleixen 25 anys d’ajuntament propi), i amb la resta de parcel·la realitzar un edifici multiús que en un principi acollirà diverses entitats, com l’escola de música (Associació musical Verge dels Prats).

Altres projectes de la categoria obra pública que et poden interessar.