DAU
  • Reformas y diseño de interiores
  • Anar a l'inici
  • Situació
  • Contactar

Rehabilitació Hotel 5* "Villa Retiro". Altres

Rehabilitació Hotel 5*

Ref. VR-XE08

1.- Memòria formal:

El projecte consisteix en l’ampliació del restaurant existent, emplaçat en un edifici catalogat pel seu valor històric i arquitectònic.

A nivell formal, es proposa una façana molt abstracta, minimalista, de línies molt fines, per tal de ser el més respectuosa amb les construccions existents, més decorades i més massives.

Els materials a emprar són el formigó vist, el vidre, i l’acer, amb els acabats i les textures pròpies de cadascun, amb un cromatisme natural i molt respectuós amb les construccions existents.

2.- Memòria funcional:

Es proposa ampliar el restaurant existent amb una sala amb una capacitat per a unes 600 persones amb els seus annexes pertinents. Dins de la parcel·la es situa a continuació i s’annexa al restaurant existent per utilitzar cuina i magatzem d’aquest, i ocupa tot l’espai lliure entre la construcció existent, i el final de la parcel·la, respectant els cinc metres de distància amb el límit. L’edifici s’emplaça aprofitant el desnivell existent, quedant la planta inferior semi soterrada. La façana principal i d’accés dels dos nivells s’orienta a sud. De totes maneres, aprofitant el desnivell, tots dos nivells tindran entrada a peu pla: la inferior per la façana sud i la superior per façana nord i est.

L’esquema funcional de l’ampliació es desenvolupa en dues plantes: semisoterrani i planta baixa. En la planta semisoterrani hi ha un magatzem vinculat a la cuina de la planta superior, comunicat a unes escales i munta carregues.

Des de la parcel·la exterior s’accedeix per dos accessos amb escales, i es disposen serveis annexes al restaurant com els serveis (aseos homes i dones) generals dels restaurant i una sala polivalent per realitzar actes diversos (aperitius, disco-mòbil). En planta primera es troba la cuina que comunica també amb la cuina existent. La sala de comensals contigua a la cuina, disposa d’un bany adaptat per minusvàlids en la mateixa planta. Hi ha un porxo exterior per realitzar actes a l’aire lliure i per esdevenir el punt d’accés.

Altres projectes de la categoria altres que et poden interessar.