DAU
 • Reformas y diseño de interiores
 • Anar a l'inici
 • Situació
 • Contactar

Serveis d'arquitectura i urbanisme. Què fem.

Serveis d'arquitectura i urbanisme. Què fem. 1

El despatx es dedica a les tasques pròpies d’una oficina tècnica d’arquitectura, com són projectes d’edificació, i treballs d’urbanisme.

Sense que sigui una relació exhaustiva dels treballs que realitzem, fem, entre d’altres:

 1. Projectes d’arquitectura.
  • Treballs d’edificació d’obra nova
  • Projectes de rehabilitació integral
  • Projectes de reforma/ampliació
  • Disseny/remodelació d’interiors
  • Disseny/remodelació de façanes
  • Canvis de coberta
  • Projectes de legalització
  • Arquitectura industrial
  • Càlcul d’estructures
 2. Projectes d’urbanisme
  • Planejament general
  • Planejament derivat
  • Projectes de reparcel·lació
  • Projectes d’urbanització
 3. Altres
  • Projectes d’activitat
  • Projectes d’instal·lacions i legalitzacions
  • Informes, dictàmens pericials, i valoracions
  • Memòries valorades (tràmit de subvencions)
  • Cèdul·les d’habitabilitat
  • Estudis sobre temes relacionats amb l’arquitectura i l’urbanisme
  • Imatges, i realitat virtual 3D.
  • Assessorament per estudis immobiliaris –viabilitat-.
  • ...

Treballem amb els mitjans tecnològicament més avançats, per tal d’oferir la màxima qualitat en tots els aspectes del procés productiu, tant a nivell de disseny, com d’informació i detall dels projectes.
El procés de disseny dels projectes s’elabora en 3D (realitat virtual), cosa que facilita la comprensió del mateix per part del client, i facilita la interacció amb l’arquitecte.