DAU
  • Reformas y diseño de interiores
  • Anar a l'inici
  • Situació
  • Contactar

Oficina tècnica d'arquitectura i urbanisme

DAU, despatx d'arquitectura i urbanisme, som un equip tècnic format per arquitectes superiors, amb una contrastada experiència en el camp de l'arquitectura i l'urbanisme.
El despatx va néixer l'any 2000, amb la finalitat de donar un servei integral a nivell tècnic, tant des del punt de vista dels projectes d'edificació, com de l'urbanisme, i de la resta de treballs relacionats directament o indirectament amb aquests camps. Llegeix més →

Serveis

El despatx es dedica a les tasques pròpies d'una oficina tècnica d'arquitectura, com són projectes d'edificació, i treballs d'urbanisme. Sense que sigui una relació exhaustiva dels treballs que realitzem, fem, entre d'altres:

  • Projectes d'arquitectura: edificació, rehabilitació, disseny/remodelació d'interiors i façanes, legalitzacions, arquitectura industrial, estructures...
  • Projectes d'urbanisme: planejament general i derivat, projectes de reparcel·lació i d'urbanització
  • Altres projectes d'activitats, instal·lacions, legalitzacions, informes, memòries, assessorament... Llegeix més →